อัลบัมภาพ


Remark : You can scroll through the images easily. Just bring your mouse to the place. "Picture on the left and right edges, it appears that you click on the arrow. Allowing you to click the image to move the next or previous.

หมายเหตุ : ท่านสามารถเลื่อนดูรูปภาพได้ง่าย เพียงนำเมาส์ของท่านวางที่บริเวณ "ขอบรูปภาพด้านซ้ายและขวา" ก็จะปรากฏลูกศรให้ท่านคลิก ให้ท่านทำการคลิกเพื่อเลื่อนรูปภาพถัดไปหรือก่อนหน้านี้


芙蓉广场是一家豪华酒店。在城市