ห้องพัก


Deluxe room

ห้องซุพีเรียร์

ห้องแสตนดาร์ด

ครัวสกุลชัย
Sakulchai Place สกุลชัย เพลส เป็นที่พักหรูระดับโรงแรม กลางใจเมืองเชียงใหม่